Een stukje zon

Een stukje zon is misschien wel de beste omschrijving voor de prettige, zachte stralingswarmte van een massakachel. Door de lage oppervlaktetemperatuur van de kachel is de warmtestraling op grote afstand van de kachel voelbaar. Tocht en verschroeide stofdeeltjes behoren tot het verleden, de kachel werkt vochtregulerend en er ontstaat een heerlijk en gezond binnenklimaat.

Vergelijk het met een door de zon beschenen muur aan het einde van een zomerdag. Of in het voor- of najaar uit de wind in de zon zitten op een terras.

Door per dag één of twee korte, hete vuren te stoken wordt via de inwendige rookgaskanalen de leemmassa opgewarmd. Omdat massakachels branden met hoge verbrandingstemperaturen (800 tot 1000 graden celcuis), wordt een zeer hoog verbrandingsrendement bereikt met een minimale uitstoot van fijnstof en koolmonoxide. De massa zorgt ervoor dat de kachel superefficiënt omgaat met de vrijgekomen warmte en de ruimte waarin deze staat niet oververhit raakt. Een massakachel kan daarom ook prima in een laagenergie- of een passiefwoning worden geplaatst.

De combinatie van lage uitstoot en hoog rendement betekent ook dat deze kachels ruimschoots voldoen aan de Ecodesign 2022 richtlijnen.

Met een leemkachel wordt de zonnewarmte die de boom tijdens haar leven heeft opgenomen om te groeien, aan jou doorgegeven door middel van een heerlijk zachte warmtestraling.