Een stukje zon

Een stukje van de zon is de beste omschrijving voor de prettige, zachte stralingswarmte van een massakachel. Door de lage oppervlaktetemperatuur van de kachel worden de luchtdeeltjes niet verwarmd en is de warmtestraling op grotere afstand van de kachel voelbaar. Bijkomend effect is dat de stralingswarmte voor een groot deel op de de muren valt en deze opwarmt. Hierdoor ontstaat een secundair stralingsveld die bijdraagt aan de warmte-behaaglijkheid. Vervelende tochtstromen worden hierdoor voorkomen en er ontstaat een heerlijk binnenklimaat.

Vergelijk het met een door de zon beschenen muur aan het einde van een zomerdag. Of in het voor- of najaar uit de wind in de zon zitten op een terras.

Door per dag één of twee korte, hete vuren te stoken wordt via de inwendige rookgaskanalen de leemmassa opgewarmd. Omdat massakachels branden met hoge verbrandingstemperaturen (800 tot 1000 graden celcuis), wordt een zeer hoog verbrandingsrendement bereikt met een minimale uitstoot van fijnstof en koolmonoxide. De massa zorgt ervoor dat de kachel superefficiënt omgaat met de vrijgekomen warmte en de ruimte waarin deze staat niet oververhit raakt.

Op deze manier wordt de zonnewarmte die de boom tijdens haar leven heeft opgenomen om te groeien, aan jou doorgegeven door middel van een zachte warmtestraling.