Een stukje zon

Een stukje zon is misschien wel de beste omschrijving voor de heerlijke, zachte stralingswarmte die een leemkachel afgeeft. Door de lage oppervlaktetemperatuur van de kachel is de heilzame stralingswarmte op grote afstand van de kachel voelbaar. Tocht en verschroeide stofdeeltjes behoren tot het verleden, de kachel werkt vochtregulerend en er ontstaat een heerlijk en gezond binnenklimaat.

Vergelijk het met een door de zon beschenen muur aan het einde van een zomerdag. Of in het voor- of najaar uit de wind in de zon zitten op een terras.

Door per dag één of twee korte, hete vuren te stoken wordt via de inwendige rookgaskanalen de leemmassa opgewarmd. Omdat massakachels branden met hoge verbrandingstemperaturen (800 tot 1000 graden Celsius), wordt een zeer hoog verbrandingsrendement bereikt met een minimale uitstoot van fijnstof en koolmonoxide. De massa zorgt ervoor dat de leemkachel superefficiënt omgaat met de vrijgekomen warmte en de ruimte waarin deze staat niet oververhit raakt. Een leemkachel is daarom ook bij uitstek geschikt voor plaatsing in  een laagenergie- of een passiefwoning.

De combinatie van lage uitstoot en hoog rendement betekent ook dat deze kachels ruimschoots voldoen aan de Ecodesign 2022 richtlijnen.

Met een leemkachel van Het Groene Vuur wordt de zonnewarmte die de boom tijdens haar leven heeft opgenomen om te groeien, aan jou doorgegeven door middel van een heerlijk zachte warmtestraling.

Ben jij geïnteresseerd in een leemkachel of wil je weten hoe je een leemkachel kan inpassen in jouw woning of ontwerp? Neem gerust contact op.